Design Review

U heeft een idee EN een concept van de elektronica. InOut Lab doet, als onafhankelijke partij, een quick scan. Hierbij kan het ontwerp met behulp van analyse, en eventueel simulatie en lab tests worden doorgelicht op diverse aspecten:

  • ontwerp versus de gestelde eisen
  • robuustheid van de in- en uitgangen in onvoorziene situaties
  • hoogfrequent gedrag
  • onderhouds- en reparatievriendelijkheid
  • maakbaarheid en verkrijgbaarheid
  • is er te weinig of wellicht teveel rekening gehouden met toekomstige ‘features’

Indien gewenst kan InOut Lab delen van de verdere ontwikkeling ondersteunen. Contractvorm: op uurtarief, met indicatie van maximum aantal uren vooraf, na aanlevering van de gegevens.