Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt:      22 mei 2018

InOut Lab verwerkt persoonsgegevens. Deze verklaring legt dit uit.

Met welk doel bewaart InOut Lab persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens omdat dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, en voor marketing doeleinden. Verder zijn deze onmisbaar voor het voeren van de bedrijfsadministratie. Wij kunnen gegevens gebruiken omdat u ons daar toestemming voor heeft verleend. Zonder een aantal basisgegevens kunnen wij geen, of geen goede, dienstverlening aanbieden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De persoonsgegevens, nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van die overeenkomst. Ook kan InOut Lab deze gegevens gebruiken voor marketing- en netwerk-doeleinden, totdat U aangeeft hier niet langer toestemming voor te geven.

Welke gegevens bewaart InOut Lab?

Over het algemeen bewaart InOut Lab reguliere contactgegevens. Voor bepaalde geautomatiseerde diensten worden ook wachtwoorden bewaard. Deze worden versleuteld opgeslagen. Als u wilt weten welke gegevens InOut Lab van u bewaart, richt dan een verzoek per e-mail aan marco.van.steen@inoutlab.nl .

Waar bewaart InOut Lab gegevens?

InOut Lab bewaart gegevens binnen de E.U.

Tot slot

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Als u een vraag heeft over uw privacy of persoonsgegevens, stelt u deze dan per e-mail aan marco.van.steen@inoutlab.nl . U heeft het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.